TRUYỀN THÔNG TRỰC QUAN

Truyền thông trực quan tại Stars Media là gì?

 

Truyền thông trực quan chính là tất cả những gì khách hàng có thể nhìn thấy, nghe thấy về

thương hiệu. Bao gồm: Hệ thống nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm truyền thông online và

offline, video truyền thông...

Stars Media luôn tập trung đầu tư nghiên cứu về khách hàng và sản phẩm/ dịch vụ của khách

hàng. Từ đó có thể phác họa ý tưởng thực hiện để tạo ra một sản phẩm truyền thông chất

lượng. Chúng tôi trau chuốt từng các chi tiết trong thiết kế để truyền tải rõ ràng thông điệp sản

phẩm.

Dịch vụ truyền thông trực quan tại Stars Media bao gồm:

Thiết kế nhận diện thương hiệu: Tên thương hiệu, logo, slogan, biển hiệu, đồng phục, nhận

diện văn phòng và bao bì sản phẩm…

Ấn phẩm truyền thông online: Banner trên kênh online, website…

Ấn phẩm truyền thông nói chung: Hồ sơ năng lực, Brochure, Poster…

Thiết kế trên nền tảng kỹ thuật số

Thiết kế ứng dụng

Stars Media cung cấp dịch vụ Truyền thông trực quan cho các doanh nghiệp với cam kết chất

lượng vượt trội và sáng tạo không ngừng.