TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP  /  Truyền thông tích hợp

 TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng Truyền thông tích hợp?

Truyền thông tiếp thị tích hợp là sử dụng kết hợp các kênh truyền thông khác nhau (kênh

online và offline) để truyền tải một thông điệp nhất quán của sản phẩm/ dịch vụ.

Mỗi kênh truyền thông sẽ sử dụng một phương pháp quảng cáo phù hợp nhằm hỗ trợ nhau

trong chiến dịch marketing. Từ đó cung cấp những lịch ích tốt nhất cho khách hàng, đồng thời

cũng giúp doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao

doanh thu.

Truyền thông tích hợp tại Stars Media sẽ giúp bạn có một chiến lược marketing tổng thể, hỗ

trợ tối đa về về truyền tải hình ảnh và thông điệp đến công chúng mục tiêu.

Dịch vụ Truyền thông Marketing tích hợp tại Stars Media gồm:

- Xây dựng chiến lược marketing truyền thông tích hợp IMC, tổ chức các sự kiện quảng bá,

activation, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ

- Trade Marketing

- Digital Marketing

- Nghiên cứu thị trường/ sản phẩm/ insight khách hàng…

Với vai trò tư vấn và triển khai thực hiện, Stars Media sẽ đem lại cho bạn những chiến lược

Marketing sáng tạo, xây dựng lòng tin thương hiệu và nâng cao doanh thu hàng tháng.